Nghiệm thu giáo trình “Microsoft Office 2013 nâng cao”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương đã tổ chức nghiệm thu giáo trình “Microsoft Office 2013 nâng cao” của Th.S Lê Sỹ Thông, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong giáo trình biên soạn, Th.S Lê Sỹ Thông đã chia cấu trúc giáo trình tham khảo thành 3 phần:

Phần 1: MICROSOFT WORD

Phần 2: MICROSOFT EXCEL

Phần 3: SỬ DỤNG INTERNET

Phần 4: Các dạng bài tập của 3 phần

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của giáo trình là tính rõ ràng, chi tiết của từng nội dung đề cập, hình ảnh minh hoạ cụ thể. Mục tiêu của giáo trình là tài liệu tham khảo, tự học nâng cao kỹ năng sử dụng tin học văn phòng dành cho CBGV và HSSV, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của đa số CBGV và HSSV trong trường. Nội dung rõ ràng, các đề mục trong chương logic, cân đối, hợp lý. Kết cấu nội dung mang tính khoa học. Dung lượng giáo trình, tài liệu vừa phải, phù hợp. Giáo trình là tài liệu hướng dẫn người đọc nghiên cứu, tìm được các giải pháp kỹ năng trong ứng dụng tin học vào công việc hành chính văn phòng và giảng dạy. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giáo trình như thiếu lời giới thiệu Cần bổ sung bìa, phụ bìa, danh mục bảng viết tắt, bảng tra cứu thuật ngữ; bổ sung phần mở đầu, đối tượng sử dụng giáo trình, mục đích yêu cầu đặt ra cho đối tượng sử dụng giáo trình; bổ sung danh mục tài liệu tham khảo.

Tại buổi nghiệm thu, Th.S Lê Sỹ Thông cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra, giúp tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài khoa học có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài. Th.S Phan Thị Tuyết Mai yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật