NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2018 CỦA KHOA LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 5 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học của khoa Lý luận đại cương. Hội đồng khoa học bao gồm 7 thành viên: Chủ tịch hội đồng là Th.S Lê Vũ Anh – Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Phạm Mai Chiên; Thư ký hội đồng: Th.S Trương Thị Mai. Các phản biện và các ủy viên là các giảng viên có cùng chuyên môn và chuyên môn gần với tác giả đề tài.

Đợt nghiệm thu này, khoa Lý luận đại cương có 1 giáo trình được nghiệm thu và 2 đề cương chi tiết môn học. Hội đồng đã nghe các tác giả trình bày tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình của mình. Đó là công trình: giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam và Nghệ An của TS. Phạm Thị Thanh Nga; Đề cương chi tiết môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê Nin 2 của Th.S Nguyễn Thị Nguyệt; đề cương chi tiết môn Giáo dục học mầm non của Th.S Phạm Thị Hòa và Th.S Lê Hồng Lợi.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà đề cương chi tiết đạt được đồng thời khẳng định các công trình đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu, giảng dạy văn hóa, văn hóa học bản địa; các học phần chính trị và các học phần của Ngành Sư phạm Nhạc – Họa Mầm non. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề cương chi tiết như lỗi đánh máy, in ấn...

Các tác giả cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra, giúp các tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để biên soạn giáo trình có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các công trình. Th.S Lê Vũ Anh yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình đạt chất lượng cao hơn và sớm hoàn thiện để nghiệm thu và đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

 

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật