NCKH Giảng Viên

 • Nghiệm thu Giáo trình Tin học ứng dụng Ngành Hướng dẫn du lịch, hệ trung cấp (giai đoạn 1)
  Nghiệm thu Giáo trình Tin học ứng dụng Ngành Hướng dẫn du lịch, hệ trung cấp (giai đoạn 1)

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023, sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An đã nghiệm thu Giáo trình ứng dụng Ngành Hướng dẫn du lịch, hệ trung cấp của Th.S Lê Bá Dương, Lê Sỹ Thông giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • Tổng quan về các dạng thức văn hoá Việt Nam
  Tổng quan về các dạng thức văn hoá Việt Nam

  Văn hoá tộc người tương ứng với cộng đồng tộc người, hình thành sớm nhất từ hậu kỳ đá mới và tồn tại bền vững tới tận ngày nay. Việt Nam từ thời lập quốc Văn Lang – Âu Lạc (cách này nay khoảng 2.500 năm) đã là quốc gia đa tộc người. Các dấu hiệu văn hoá hiện tại còn nhận biết được qua các di vật khảo cổ cho thấy, có thể cư dân của các quốc gia cổ đại ấy nói các ngôn ngữ khác nhau thuộc các nhóm Môn – Khơme cổ, Việt – Mường cổ và Tày Thái cổ.

  Xem thêm
 • Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực
  Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực

  Trong giáo dục nói chung và việc học nói riêng thì tự học có một vai trò hết sức quan trọng, đối với sinh viên cao đẳng, đại học, việc tự học càng có ý nghĩa sâu sắc. Tự học giúp người học hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi nhớ bài học một cách vững chắc nhờ vào khả năng tự phân tích, tổng hợp tài liệu, từ đó có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào việc giải quyết những nhiệm vụ học tập mới. Đồng thời, tự học giúp người học hình thành được tính tích cực, độc lập tự giác trong học tập cũng như nề nếp làm việc khoa học. Từ đó quyết định sự phát triển các phẩm chất nhân cách và quyết định chất lượng học tập của SV.

  Xem thêm
 • Thực trạng tổ chức dạy học tích cực ở các môn học lý luận, Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An
  Thực trạng tổ chức dạy học tích cực ở các môn học lý luận, Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An

  Nhân loại hiện đang đi vào thế kỷ XXI trên lộ trình văn minh trí tuệ. Phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế tri thức, hình thành một xã hội học tập… là xu thế nổi bật trên thế giới. Chúng ta đang sống trong bối cảnh toàn cầu hoá với sự diễn biến của các mặt đối lập: hợp tác và cạnh tranh, liên kết và độc lập, phát triển và kìm hãm… Trong một thời đại như thế, con người muốn tồn tại đều phải nỗ lực học hỏi một cách tích cực.

  Xem thêm
 • Một số hiểu biết về giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất người học
  Một số hiểu biết về giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất người học

  Trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, phương pháp dạy học hiện nay đòi hỏi ngành giáo dục chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Tuy nhiên, để giáo dục phát triển năng lực phẩm chất người học đi vào thực chất mang lại hiệu quả thiết thực cần hiểu đúng và có giải pháp triển khai phù hợp.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu khả năng phản biện trong hoạt động nhóm đối với hoạt động luyện kỹ năng nói tiếng Anh
  Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu khả năng phản biện trong hoạt động nhóm đối với hoạt động luyện kỹ năng nói tiếng Anh "

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022, chiều ngày 28 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu khả năng phản biện trong hoạt động nhóm đối với hoạt động dạy kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An” của Th.S Bùi Thị Quỳnh Mai. giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tập luyện thể dục thể thao trong sinh viên Trường CĐ VHNT Nghệ An”
  Nghiệm thu đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tập luyện thể dục thể thao trong sinh viên Trường CĐ VHNT Nghệ An”

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022, chiều ngày 28 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương đã tổ chức nghiệm thu đề tài của Th.S Vũ Xuân Trung, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong đề tài của mình, Th.S Vũ Xuân Trung đã đề cập đến thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả tập luyện thể dục thể thao cho sinh viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học Improve speaking skill through English movies
  Nghiệm thu đề tài khoa học Improve speaking skill through English movies

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương đã tổ chức nghiệm thu đề tài Improve speaking skill through English movies của Th.S Bùi Thị Quỳnh Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • Tư tưởng của Khổng Tử và sự liên quan lâu dài trong xã hội hiện đại
  Tư tưởng của Khổng Tử và sự liên quan lâu dài trong xã hội hiện đại

  Khổng Tử, sinh vào khoảng năm 551 TCN tại tỉnh Sơn Đông, miền Nam Trung Quốc ngày nay. Khổng Tử tên là Khâu, tên chữ là Trọng Ni. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử, hay nói gọn hơn là Khổng Tử (thầy Khổng). Nho giáo do Khổng Tử sáng lập, là hệ thống giáo lý của các nhà Nho nhằm mục đích tổ chức xã hội sao cho hiệu quả, được công nhận rộng rãi vì đã tạo ra hệ thống tư tưởng phổ biến một thời.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh – giá trị dân tộc và thời đại.
  Nghiệm thu đề tài khoa học Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh – giá trị dân tộc và thời đại.

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh – giá trị dân tộc và thời đại của Th.S Phan Thị Tuyết Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong đề tài của mình, ThS Phan Thị Tuyết Mai đã đề cập đến những vấn đề sau:Những khái niệm, đặc điểm, nội dung và giá trị của Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Nội dung quan trọng nhất của đề tài là phần nội dung Giá trị của Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học The difficulties in teaching English presenting skill for students of tourguide at Nghe An College of Culture and Arts
  Nghiệm thu đề tài khoa học The difficulties in teaching English presenting skill for students of tourguide at Nghe An College of Culture and Arts

  Tiếng Anh chuyên ngành du lịch cũng như tiếng Anh chuyên ngành khác rất khó để dạy và học. Một số người nghĩ rằng chỉ cần giỏi tiếng Anh thông dụng là có thể học tiếng Anh chuyên ngành được. Đây là một ý nghĩ sai lầm. Để có thể dạy và học tốt môn tiếng Anh chuyên ngành du lịch thì cả đội ngũ giảng viên và sinh viên phải nỗ lực hết mình trau dồi kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng học tiếng Anh. Tích cực luyện tập hàng ngày để nâng cao khả năng nói tiếng Anh đặc biệt là khả năng thuyết trình tại các tuyến điểm du lịch. Đề tài của tác giả Nguyễn Thị Thanh Yên đã đưa ra một số biện pháp để cải thiện việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch nhà trường.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học
  Nghiệm thu đề tài khoa học "A Study on warm up activities for English speaking class"

  Có thể nói, mục đích của giáo dục nói chung và giảng dạy ngoại ngữ nói riêng là biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục để người học có thể tự học suốt đời. Do đó, hiệu quả của giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào việc làm thế nào để người học tham gia một cách chủ động và tích cực vào quá trình đó, mà hứng thú là một trong những gốc rễ quan trọng tạo nên tính tích cực đó.

  Xem thêm
 1 2  

Tin tức nổi bật