Chuẩn đầu ra

  • Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
    Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

    Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, và đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo, ngày 06  tháng 10 năm 2010 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã công bố chuẩn đầu ra các ngành học trình độ cao đẳngchính quy. 

    Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật