Lịch sử hình thành và phát triển

 • Lịch sử hình thành và phát triển
  Lịch sử hình thành và phát triển

  Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trong cả nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An  đã ra Quyết định số 299/QĐ-TrCĐVHNT, ngày 01/9/2009 thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

                Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công tác khảo thí nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

                 Năm 2010, trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và hoạt động của nhà trường, Hiệu trưởng đã ra quyết định Số: 51/QĐ-TrCĐVHNT Ngày 01/3/2010, Quyết định v/v thành lập Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chất lượng. Đổi tên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thành Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chất lượng. Ngoài chức năng khảo thí và khiểm định chất lượng nay phòng có thêm chức năng thanh tra, giúp Hiệu trưởng trong công tác thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, qui chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ việc thực hiện các qui định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường...

                Kể từ ngày thành lập đến nay, Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng. 100% cán bộ phòng đã được tập huấn công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục do Cục Khảo thí và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đầu mỗi kỳ học, năm học phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động – tham mưu và giúp Ban giám hiệu triển khai kế hoạch năm học đúng quy định, đúng mục tiêu. Chất lượng hoạt động của các Khoa – Phòng đi vào nề nếp và mang tính chuyên nghiệp hơn.             

                    Phòng đã xây dựng và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và khảo thí trong tỉnh và trong cả nước.

  Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật