Công văn triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2023

Công văn số: 221/TrCĐVHNT-ĐBCL ngày 3 tháng 4 năm 2023 về triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2023/Images/userfiles/files/221%20vv%20tri%e1%bb%83n%20khai%20K%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20t%e1%bb%b1%20%c4%91%c3%a1nh%20gi%c3%a1%20ch%e1%ba%a5t%20l%c6%b0%e1%bb%a3ng%20n%c4%83m%202023.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật