Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 Và triển khai nhiệm vụ năm 2022

­­­­­­­­­­Thực hiện Kế hoạch số: 175/KH-CĐVHNTNA ngày 18/3/2021 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2021; Kế hoạch số: 179/KH-HĐTĐGCLGDNN ngày 18/3/2021 của Nhà trường về việc Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Các kế hoạch số: 162, 164, 166, 168, 169, 172, 173/KH-HĐTĐGCTĐT ngày 18/3/2021 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 09 ngành và kết quả triển khai thực hiện, sáng nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức “Hôị nghị Tổng kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”.

Tham dự Hội nghị có ThS Lê Vũ Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên Hội đồng bảo đảm chất lượng; TS Nguyễn Thị Thanh Đức, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trưởng, phó các đơn vị và các cán bộ, giảng viên, người lao động của Nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ThS Lê Vũ Anh đã nhấn mạnh: “Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, mang tính chiến lược của nhà trường. Trong những năm qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động về bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của ngành và xu thế hội nhập của xã hội, tuy nhiên với những kết quả đạt được vẫn chưa khẳng định được đầy đủ yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục đối với một cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy thông qua hội nghị lần này, cần tổng kết và đánh giá đúng những kết quả của nhà trường đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề ra những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện trong năm 2022”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Đức, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày tóm tắt “Báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”, trong đó đã khẳng định: Năm 2021, toàn trường đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều hoạt động đảm bảo chất lượng, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động đảm bảo chất lượng nhà trường đạt được nhiều thành tựu khả quan, từng bước hình thành và phát triển văn hoá chất lượng trong mỗi hoạt động chung của nhà trường.

Về kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2022, đồng chí Phạm Thị Chiên, Trưởng phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng – Khoa học và Hợp tác quốc tế đã nêu ra 7 nội dung quan trọng. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo chất lượng năm 2022 là “Nhà trường quyết tâm thực hiện đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp”.

Kết luận Hội nghị, ThS Lê Vũ Anh - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường thống nhất với báo cáo, kế hoạch của phòng chuyên trách, đồng thời ghi nhận những ý kiến tham góp tại Hội nghị đã bổ sung, đóng góp được thêm các kết quả đạt được trong công tác đảm bảo chất lượng, đồng thời đưa ra được các giải pháp thiết thực cho các hoạt động của công tác đảm bảo chất lượng năm 2022. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, giảng viên hãy nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm chất lượng, quyết tâm cùng với Lãnh đạo nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ năm 2022 mà Hội nghị đã xây dựng và đặt ra.

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật