Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2023

Kế hoạch số: 217/KH- CĐVHNT ngày 02 tháng 04 năm 2023 tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2023/Images/userfiles/files/217%20k%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20th%e1%bb%b1c%20hi%e1%bb%87n%20t%e1%bb%b1%20%c4%91%c3%a1nh%20gi%c3%a1%20ch%e1%ba%a5t%20l%c6%b0%e1%bb%a3ng%20ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20%c4%91%c3%a0o%20t%e1%ba%a1o%20tr%c3%acnh%20%c4%91%e1%bb%99%20cao%20%c4%91%e1%ba%b3ng%2c%20trung%20c%e1%ba%a5p%20n%c4%83m%202023.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật