Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2023

Kế hoạch số: 213/KH-CĐVHNT ngày 02 tháng 4 năm 2023 thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2023/Images/userfiles/files/213%20k%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20th%e1%bb%b1c%20hi%e1%bb%87n%20t%e1%bb%b1%20%c4%91%c3%a1nh%20gi%c3%a1%20ch%e1%ba%a5t%20l%c6%b0%e1%bb%a3ng%20GDNN%20tr%c6%b0%e1%bb%9dng%20C%c4%90VHNT%20Ngh%e1%bb%87%20An%20n%c4%83m%202023.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật