Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2023

Kế hoạch số: 209/KH-CĐVHNTNA ngày 01 tháng 4 năm 2023 về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2023/Images/userfiles/files/K%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20s%e1%bb%91%20209%20v%e1%bb%81%20x%c3%a2y%20d%e1%bb%b1ng%2c%20v%e1%ba%adn%20h%c3%a0nh%2c%20%c4%91%c3%a1nh%20gi%c3%a1%20v%c3%a0%20c%e1%ba%a3i%20ti%e1%ba%bfn%20HTB%c4%90CL%20t%e1%ba%a1i%20%20Tr%c6%b0%e1%bb%9dng%20Cao%20%c4%91%e1%ba%b3ng%20V%c4%83n%20h%c3%b3a%20Ngh%e1%bb%87%20thu%e1%ba%adt%20Ngh%e1%bb%87%20An%20n%c4%83m%202023.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật