Nghiệm thu đề tài: A study on the effects of using pictures to present vocabulary to Nghe An College of Culture and Arts students at elementary level

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, sáng ngày 11 tháng 1 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học "A study on the effects of using pictures to present vocabulary to Nghe An College of Culture and Arts students at elementary level" của Th.S Trần Thị Kim Thanh, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

Trong dạy học Tiếng Anh, việc cung cấp vốn từ cũng như cách phát âm chuẩn xác từ vựng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Làm thế nào để sinh viên có thể ghi nhớ hệ thống từ vựng liên quan đến bài học là nội dung chính của đề tài. Trong đó, tác giả Trần Kim Thanh đã đưa ra phương pháp đưa tranh ảnh vào giới thiệu trong các phần giới thiệu từ vựng. Điều này làm tăng tính tích cực của sinh viên trong quá trình tiếp thu cũng như hiệu quả ghi nhớ.

 Hội đồng đã nghe  Th.S Trần Thị Kim Thanh, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

Đề tài được thực hiện trong 10 tháng với các nội dung sau:

- Chương 1. Mở đầu

- Chương 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: Từ vựng và vai trò của từ vựng trong học Tiếng Anh; Những lưu ý khi dạy từ vựng tiếng Anh; kỹ năng và nguyên tắc dạy từ vựng Tiếng Anh.

- Chương 3. Triển khai các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu

Hiệu quả của việc sử dụng tranh ảnh góp phần khắc sâu nghĩa của từ.

Hiệu quả của việc sử dụng tranh ảnh góp phần khắc sâu cách phát âm của từ.

- Chương 4. Kết luận và đề nghị

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của đề tài đó là mang lại kiến thức bổ ích cho giáo viên tiếng Anh trong quá trình dạy tiếng Anh cho sinh viên. Đồng thời khẳng định đề tài đã được thực hiện nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên giảng dạy Tiếng Anh. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề tài chi như lỗi đánh máy, in ấn...

Đồng thời, Th.S Trần Thị Kim Thanh đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, chẳng hạn như ý kiến của Th.S Lê Hồng Lợi về hiệu quả sử dụng phương pháp dùng tranh ảnh với đối tượng sinh viên chuyên nghiệp đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài khoa học có chất lượng tốt hơn.

 

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. Th.S Phạm Thị Hòa yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật