Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 14/10/2023, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc tại thành phố Vinh.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Nghệ An.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần này có các nhiệm vụ quan trọng gồm: Đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa III.

Đồng thời, hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IV thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên để dẫn dắt công tác Hội và phong trào sinh viên thắng lợi trong nhiệm kỳ tới.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV đã tiến hành hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội; Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa III; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội hội cấp trên.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua danh sách hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an