Thông báo tuyển dụng viên chức

 

* Căn cứ chỉ tiêu và nhu cầu về cán bộ - giảng viên năm 2011, Trường Cao đẳng
 Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An cần tuyển dụng:
1. Giảng viên tin học :                                                                         01 người
2. Cán bộ phòng Thanh tra, Khảo thí và Kiểm định chất lượng: 01 người.
            * Yêu cầu:
1. Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên đúng chuyên ngành.
2. Các tiêu chuẩn ưu tiên thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 116/2003/ NĐ-CP của Chính phủ.
            * Thời hạn nhận hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày ra Thông báo.
            * Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Tổng hợp, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An. Số 35, đường Phùng Chí Kiên, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Điện thoại: 0383.578.073
            * Hình thức tuyển dụng: xét và thi tuyển
            Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại trường (Qua phòng Tổ chức - Tổng hợp).
            Website: www.vhna.edu.vn.
                                                                                                                             Hiệu trưởng
                                                                                                                      PGS. TS.Phan Mậu Cảnh

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an