Hội thảo khoa học “Giáo dục, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học ở Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An, thực trạng và giải pháp”

Chiều 8 tháng 12, Khoa Lý luận đại cương phối hợp với Phòng Thanh tra – Bảm đảm chất lượng, Khoa học và Hợp tác quốc tế đã tổ chức hội thảo: Giáo dục, phát triển toàn diện phẩm chất năng lực người học ở Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An, thực trạng và giải pháp. Tới dự hội thảo có Th.S Lê Vũ Anh, bí thư Đảng uỷ Nhà trường; Trưởng, phó các đơn vị khoa phòng; các giảng viên và sinh viên nhà trường.

Sau 3 tiếng làm việc, hội thảo đã được nghe và thảo luận các nội dung của hội thảo đề cập đến các vấn đề sau:

- Thực trạng và giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện phẩm chất, năng lực người học ở Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An ở các môn học và mô đun của các ngành học.

- Đổi mới phương pháp dạy, học, kiểm tra, đánh giá, phương pháp quản lý giáo dục ở Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học.

- Những bất cập về chương trình, sách giáo khoa, giáo trình cần bổ sung, chỉnh sửa.

- Phương pháp tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên từ góc độ từng ngành học cụ thể nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất của người học.

Các giải pháp đưa ra nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện phẩm chất, năng lực người học hiện nay ở nhà trường, đó là:

. 1. Công tác tuyên truyền

Truyền thông một cách hiệu quả để cán bộ, đảng viên, giảng viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên hiểu đúng và đầy đủ chủ trương đổi mới toàn diện GDĐT hiện nay qua Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Tổ chức bồi dưỡng theo định kỳ cho đội ngũ CBQL, giảng viên cập nhật những kiến thức, kỹ năng giáo dục, đào tạo, công nghệ, kỹ thuật mới Hình thức thực hiện công tác bồi dưỡng phải đa dạng, phong phú, linh hoạt nhằm mang lại hiệu qủa cao nhất. Vừa tổ chức lớp học trực tiếp vừa tổ chức học tập trực tuyến, học từ xa qua mạng Internet...

3. Đổi mới các hoạt động dạy của thầy, học của trò theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học

Chuyển từ chủ yếu là dạy kiến thức sang dạy để nhằm phát triển tốt nhất phẩm chất, năng lực của người học. Đối với hệ Trung cấp năng khiếu tuổi nhỏ, thực hiện bài bản, nghiêm túc việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học theo phương pháp của chương trình GD phổ thông mới 2018. Đối với hệ cao đẳng, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp để hình thành năng lực, phẩm chất người học. Cần phát triển theo hướng ứng dụng, thực hành, đảm bảo cung ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động hiện nay.

4. Đổi mới phương pháp, hình thức quản trị trường học để thực hiện hiệu quả và chất lượng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, hướng tới phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ đổi mới đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Những hạn chế, thách thức của giáo dục cần có giải pháp hữu hiệu và lộ trình khắc phục, phù hợp với điều kiện nhà trường hiện nay. Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các hoạt động GDĐT; lấy ứng dụng CNTT và sử dụng công nghệ dạy học mới Elearning làm khâu đột phá trong đổi mới phương pháp dạy và học.

5. Nhà trường cần quan tâm hơn đến việc tạo động lực cho học sinh, sinh viên trong các hoạt động giáo dục toàn diện, đặc biệt các hoạt động giáo dục phẩm chất, đạo đức, tư tưởng, chính trị, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thể dục thể thao, giáo dục thẩm mỹ, các hoạt động kích thích sự đổi mới, sáng tạo của người học…

Tiếp tục đưa các hoạt động tư vấn tâm lý, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện; các hoạt động thể dục, thể thao; xây dựng văn hóa đọc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường…

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia của các cán bộ, giảng viên, giáo viên và sinh viên của nhà trường. Đây thực sự là những tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm của những trăn trở cho sự nghiệp đổi mới chất lượng dạy, học, kiểm tra đánh giá nhằm giáo dục toàn diện phẩm chất, năng lực cho người học được chúng ta cùng nhau trao đổi, chia sẻ. Vì thời gian có hạn nên trong số nhiều báo báo, tham luận khoa học gửi tới hội thảo, Ban tổ chức chỉ có thể sắp xếp để một số báo cáo được trình bày trước hội thảo. Các báo cáo, tham luận còn lại được chọn lọc, biên tập và đăng vào Kỷ yếu hội thảo để mọi người cùng nghiên cứu và chia sẻ.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, trưởng các đơn vị khoa phòng và các giảng viên, sinh viên đã tham dự hội và nhiệt tình góp ý kiến tại hội thảo. Mong rằng, trong thời gian tới, nhà trường sẽ có thêm nhiều hội thảo như thế này để có điều kiện, diễn đàn cho giảng viên và sinh viên được bày tỏ ý kiến về các lĩnh vực chuyên môn của nhà trường.

 

 

 

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an