Nghiệm thu Giáo trình Hình họa của Th.S Thái Văn An và Th.S Hồ Huy Hùng

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 12 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu giáo trình Marketing Du lịch của Thái Văn An và Th.S Hồ Huy Hùng, giảng viên khoa Mỹ thuật. Hội đồng có 7 thành viên; Th.S Lê Vũ Anh là chủ tịch Hội đồng; Th.S Trương Thị Mai, thư ký hội đồng. Các thành viên còn lại là giảng viên của Khoa Mỹ thuật và giảng viên các khoa khác.

Với ngành học Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật, hình họa là môn học cơ bản nhằm rèn luyện nhận thức thẩm mỹ và kỹ năng thể hiện hình khối không gian. Hình họa trong tiếng Pháp được chỉ rõ là hình vẽ theo mẫu khỏa thân, tức là lấy cơ thể hoàn mỹ của con người làm đối tượng nghiên cứu.
Hình họa là bộ môn nghệ thuật tạo hình dựa trên cơ sở nghiên cứu về luật xa gần và giải phẫu tạo hình, nhằm phản ánh tính chất chân thực của sự vật hiện tượng dưới nhận thức thẩm mỹ của họa sĩ thông qua hoạt động nghiên cứu mẫu tự nhiên.

Làm thế nào để nhanh chóng nắm bắt và thể hiện được hình khối, không gian với tính chân thực của sự vật hiện tượng? Và sau đó là thể hiện nó thông qua nhận thức thẩm mỹ của họa sĩ?

Trên tinh thần kế thừa những giá trị sẵn có kết hợp với kinh nghiệm cá nhân, hai Th.S, họa sĩ Thái Văn An và Hồ Huy Hùng đã mạnh dạn viết cuốn giáo trình Hình họa nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về môn Hình họa, các yếu tố nghiên cứu trong hình, chất liệu
trong hình họa.

Dạy nghệ thuật nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng (dù chỉ dừng lại ở mức cơ bản) theo hai họa sĩ có thể chia làm hai ranh giới:
Ranh giới thứ nhất là những vấn đề hữu ngôn, nghĩa là có thể phân tích, cắt nghĩa bằng ngôn ngữ  nói hay viết; phần kia là cái phần mà người dạy cũng như người học khó lòng phát biểu bằng ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ viết.

Hội đồng đã nghe  Th.S Thái Văn An, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn. Giáo trình được đăng ký biên soạn trong ba năm (2017 - 2019). Năm 2017 - hoàn thành Đề cương chi tiết môn học. Năm thứ hai, năm 2019: hoàn thành giáo trình, mức độ cơ bản, năm 2019: hoàn thành giáo trình. Để biên soạn giáo trình này, trong những năm qua, hai tác giả đã trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu sâu về học phần này cùng với sự tham khảo nhiều giáo trình Hình họa chính thống của các trường đại học đào tạo ngành Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng. Điểm mới của giáo trình theo tác giả dự kiến là các bài tập thực hành phù hợp với đối tượng sinh viên ngành Mỹ thuật và Sư phạm Mỹ thuật của nhà trường. Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà giáo trình đạt được (giai đoạn 2) - giáo trình cơ bản; đồng thời khẳng đinh tác giả đã làm việc nghiêm túc, công phu. Giáo trình có tính thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho sinh viên nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên khoa Mỹ thuật trong cập nhật kiến thức hình họa. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giáo trình như lỗi đánh máy, in ấn quá nhiều; bài tập thực hành, câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo chưa có. Tại buổi làm việc, Th.S Thái Văn An đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để giáo trình có chất lượng tốt hơn.

Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. Th.S Lê Vũ Anh yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình đạt chất lượng cao hơn vào năm tiếp theo và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

 

 

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an