Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021

Ngày 20 tháng 6 năm 2021, Phòng Thanh tra khảo thí đảm bảo chất lượng – Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế đã tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm học 2020 – 2021.

Tham dự cuộc họp có Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính- Tổng hợp, cán bộ phòng TTKT-ĐBCL-KH&HTQT, cán bộ giáo viên và sinh viên có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Năm học 2020 – 2021, nhà trường đã hoàn thành việc nghiệm thu đề tài NCKH – CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc giảng dạy, học tập dân ca trong trường học” (Giai đoạn 2) đạt loại Xuất sắc.

Năm học này, về công trình NCKH cấp trường được nghiệm thu có 04 Giáo trình, 01 sáng tác nghệ thuật; về NCKH cấp Khoa có 24 công trình, bao gồm: (đề tài khoa học: 21; Giáo trình, Tập bài giảng: 03). Kết quả nghiệm thu, cấp trường: 03 Giáo trình xếp loại xuất sắc; 01 giáo trình xếp loại Tốt, 01 tác phẩm nghệ thuật xếp loại xuất sắc. Cấp khoa: Khoa Nghiệp vụ Văn hóa & Du lịch: 03 đề tài NCKH (02 đề tài xếp loại xuất sắc; 01 xếp loại tốt); 02 Tập bài giảng và đề cương chi tiết môn học (01 xếp loại xuất sắc; 01 xếp loại tốt). Khoa Lý luận đại cương: 09 đề tài NCKH xếp loại xuất sắc; 01 giáo trình xếp loại xuất sắc. Khoa Mỹ thuật: 05 tác phẩm nghệ thuật xếp loại xuất sắc. Khoa Âm nhạc: 02 tác phẩm nghệ thuật xếp loại xuất sắc; 02 tác phẩm xếp loại Tốt.

Về công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên: có 2 đề tài mảng lý luận; có 2 tác phẩm hội họa, có 3 tác phẩm âm nhạc được nghiệm thu.

 Kết thúc buổi họp tổng kết, ThS Lê Vũ Anh, Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận những cố gắng trong năm qua của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học đồng thời định hướng công tác khoa học trong năm học 2021- 2022 tập trung vào hoàn thiện hệ thống giáo trình các ngành nghề của nhà trường đang đào tạo và tăng cường công tác sáng tác, biểu diễn nghệ thuật phục vụ các phong trào, hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an