Hoạt động Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm học 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2016-2017 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra đã công bố. Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng kê hoạch công tác Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  giáo dục nhà trường năm 2016-2017 một cách cụ thể, khoa học phù hợp với năng lực đội ngũ chuyên môn của phòng và của nhà trường.

Chi tiết ở tập tin đính kèm: /Images/userfiles/files/2016-2017%20ct%20Phong_%c4%91ang%20l%c3%a0m(1).doc

/Images/userfiles/files/K%e1%ba%be%20HO%e1%ba%a0CH%20C%e1%bb%a4%20TH%e1%bb%82%20C%c3%94NG%20T%c3%81C%20N%c4%82M%20H%e1%bb%8cC%202013(2).docx

Bài viết mới

Tin tức nổi bật