Thông báo số 409 ngày 10/9/2019 về việc thu nộp học phí, hồ sơ chế độ chính sách học sinh, sinh viên.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021; Quyết định số 142/2017/QĐ-HT ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Quyết định số 743/2016/QĐ-HT về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên; Quyết định số 742/QQĐ-HT về việc thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo mức thu học phí và nộp bổ sung hồ sơ chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

I. Nhà trường quy định mức thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với học sinh, sinh viên cụ thể:

1. Cao đẳng Thanh nhạc, Biểu diễn Nhạc cụ phương tây, Đồ họa, Hướng dẫn viên Du lịch: 4.050.000đ/kỳ.

2. Cao đẳng Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống: 1.215.000đ/kỳ.

3. Cao đẳng Thư viện, Quản lý văn hóa: 3.350.000đ/kỳ.

4. Trung cấp Thanh nhạc, Biểu diễn Nhạc cụ phương tây: 3.500.000đ/kỳ.

5. Trung Cấp Múa, Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống, Dân ca: 1.050.000đ/kỳ

6. Trung cấp Năng khiếu tuổi nhỏ Múa, Nhạc cụ truyền thống: 855.000đ/kỳ

7. Trung cấp Năng khiếu tuổi nhỏ Nhạc cụ phương tây, Hội họa: 2.850.000đ/kỳ.

II. Nộp bổ sung hồ sơ chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020 cụ thể:

1. Đối với học sinh, sinh viên khóa 51-52 thuộc diện dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, dân tộc kinh thuộc hộ nghèo đã hết hạn từ ngày 31/12/2018 đã được hưởng các chế độ miễn, giảm học phí, chi phí học tập, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú trong học kỳ trước thì phải nộp bổ sung (02 bản sao công chứng) giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của năm 2019 để làm căn cứ xét chế độ cho học kỳ này(kèm bản gốc để đối chiếu). Học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú nhưng chưa kịp nộp hồ sơ ở kỳ trước thì Phòng công tác học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục nhận bổ sung hồ sơ.

2. Đối với học sinh, sinh viên khóa 53 sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn về các chế độ chính sách đề nghị các lớp trưởng về triển khai cho lớp và đôn đốc nhắc nhở các bạn trong lớp nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định.

3. Hạn nộp học phí và nộp bổ sung hồ sơ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú đến hết ngày 30/9/2019.

Học sinh, sinh viên không nộp học phí đúng thời gian quy định Nhà trường sẽ xử lý theo quy chế hiện hành. Yêu cầu lớp trưởng các lớp phổ biến lại các văn bản đã ban hành gồm: Quyết định số 616/2016/HD-CĐVHNT ngày 20/12/2017 về thực hiện chế dộ miễn, giảm học phí; Quyết định số 743/2016/QĐ-HT ngày 08/11/2016 về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội và Quyết định số 742/2016/QĐ-HT ngày 08/11/2016 về việc thực hiện chính sách nội trú (theo giõi trên trang web nhà trường http://www.vhna.edu.vn/vi-8/) cho HSSV của lớp mình. Mọi thắc mắc có liên quan, yêu cầu lớp trưởng trực tiếp gặp cô Nga phòng Công tác HSSV để đượcgiải đáp cụ thể.

Bài viết mới