Thông báo thu, nộp học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 478A/2014/QĐ-HT ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về quy định mức thu học phí năm học 2014-2015 đến năm học 2015-2016, Nhà trường quy định mức thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với học sinh, sinh viên khoá học 48, 49, 50 cụ thể như sau:

- Hệ Trung cấp: 300.000đ/ tháng .

- Hệ trung cấp Năng khiếu tuổi nhỏ: 120.000đ/ tháng.

- Hệ Cao đẳng: 420.000đ/ tháng.

- Hệ Cao đẳng nghề: 280.000đ/tháng.

Phòng Công tác HSSV đề nghị giáo viên chủ nhiệm theo dõi việc đóng học phí của học sinh, sinh viên thông qua tài vụ và nhắc nhở các lớp thực hiện tốt việc nộp học phí đúng thời hạn quy định.

Hạn cuối nộp học phí đến hết ngày 18/11/2016. Học sinh, sinh viên không nộp học phí đúng thời gian quy định Nhà trường sẽ xử lý theo quy chế hiện hành.

Bài viết mới