Tự đánh giá

 • Triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng
  Triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng

  Thực hiện Kế hoạch số: 289/KH-CĐVHNT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Kế hoạch số: 293/KH-CĐVHNT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022, Nhà trường đề nghị Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các nhóm chuyên trách triển khai thực hiện các nội dung sau:

  Xem thêm
 • Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022
  Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022

  Để xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp năm 2022 qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu Nhà trường, Trường CĐVHNT Nghệ An đã xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 như sau:

  Xem thêm
 • Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022
  Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022

  Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong nhà trường, nâng cao chất lượng, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

  Xem thêm
 • Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Phiên 3)
  Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Phiên 3)

  Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2017, Hội đồng tự đánh giá Trường CĐVHNT Nghệ An  tổ chức cuộc họp lần thứ 3 về công tác tự kiểm định giáo dục nghề nghệp năm 2017.  Cuộc họp có sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, Hội Đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách. Cuộc họp lần này nhằm tiếp thu ký kiến của các nhóm chuyên trách về đánh giá các hoạt động của nhà trường, về công tác tự đánh giá: tìm kiếm minh chứng, viết báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn... 

  Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật