Chuyên đề

 • Nghiệm thu giáo trình “Marketing du lịch”
  Nghiệm thu giáo trình “Marketing du lịch”

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường CĐ VHNT Nghệ An đã nghiệm thu giáo trình “Marketing du lịch” của Th.S Nguyễn Thị Như Trang, giảng viên khoa Nghiệp vụ Văn hoá và Du lịch.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu giáo trình “Thanh toán quốc tế trong du lịch”
  Nghiệm thu giáo trình “Thanh toán quốc tế trong du lịch”

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022, chiều ngày 22 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường CĐ VHNT Nghệ An đã nghiệm thu giáo trình “Thanh toán quốc tế trong du lịch” của Th.S Nguyễn Thị Lương, giảng viên khoa Nghiệp vụ Văn hoá và Du lịch.

  Xem thêm
 • Lịch sử phát triển của nghệ thuật Múa Việt Nam
  Lịch sử phát triển của nghệ thuật Múa Việt Nam

  Múa là một loại hình nghệ thuật, nhưng nó không thể đứng độc lập, biệt lập tồn tại như một ốc đảo. Múa là một thành tố văn hóa và có tính văn hóa. Quá trình hình thành và phát triển của nó luôn gắn bó chặt chẽ với quá trình lịch sử của dân tộc.

  Xem thêm
 • Giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay
  Giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay

  Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội và người dân về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước; tuyên tuyền gương người tốt, việc tốt, xây dựng gia đình văn hóa, môi trường văn hóa xã hội lành mạnh; coi trọng giáo dục truyền thống, tự hào, tự tôn dân tộc; phát triển văn hóa cũng là để xây dựng con người có nhân cách và xây dựng con người cũng là để phát triển văn hóa bền vững, tiếp tục cụ thể hóa đặc trưng văn hóa, đặc tính con người Việt Nam trong điều kiện mới, hoàn thiện hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, con người; phát huy tốt vai trò của văn hóa với tư cách là hệ điều tiết phát triển xã hội.

  Xem thêm
 • Thực trạng công tác xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ 2011 đến nay
  Thực trạng công tác xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ 2011 đến nay

  Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, Đại hội XI của Đảng đã tổng kết, đánh giá những kết quả to lớn đạt được cùng với những hạn chế, khó khăn và những vấn đề còn tiếp tục phải giải quyết. Từ những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình tổng kết thực tiễn ấy, Đảng ta đã có nhiều nhận thức mới về mặt lý luận làm cơ sở cho việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh của Đảng - Cương lĩnh năm 2011.

  Xem thêm
 • Giáo dục văn hoá nghề cho sinh viên ngành Khoa học Thư viện
  Giáo dục văn hoá nghề cho sinh viên ngành Khoa học Thư viện

  Văn hóa nghề hiện nay được nhắc đến nhiều trong các lĩnh vực, được coi là cơ sở cho tính chủ động sáng tạo ra các giá trị văn hóa mới. Văn hóa nghề và việc nâng cao văn hóa nghề cho người lao động đặc biệt là thanh thiếu niên, trong đó có sinh viên ngành khoa học thư viện, đã và đang là vấn đề cấp thiết hiện nay.

  Xem thêm
 • BÀI TRÍ BÀN THỜ GIA TIÊN NGÀY TẾT
  BÀI TRÍ BÀN THỜ GIA TIÊN NGÀY TẾT

  Do truyền thống đạo hiếu uống nước nhớ nguồn, trong căn nhà của người Việt Nam, vị trí trang trọng nhất bao giờ cũng phải là bàn thờ gia tiên. Đó là nơi đặt bát hương thờ gia tiên tiền tổ, là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà. Theo phong thủy, nếu việc thờ cúng không tốt, vị trí bàn thờ gia tiên không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia chủ. Do đó, khi đặt bàn thờ, gia chủ cần phải hết sức cẩn thận. Lúc bình thường bàn thờ gia tiên chỉ có các đồ thờ nhưng tết là một dịp quan trọng nhất trong năm và cũng có rất nhiều lễ vật cần đặt lên bàn thờ để cúng tổ tiên. Vậy phải sắp xếp các lễ vật đó như thế nào cho có thẩm mỹ đồng thời không phạm phải các điều kiêng kị là điều mag mọi gia đình Việt đều quan tâm.

  Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật