Nghiệm thu đề cương giáo trình Đường lối Văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu giáo trình Đường lối Văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1 của Th.S Phan Thị Tuyết Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

Hội đồng đã nghe Th.S Phan Thị Tuyết Mai, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn. Giáo trình được đăng ký biên soạn trong 2 năm (2020 - 2022). Năm 2021 - hoàn thành đề cương chi tiết; Năm 2022: hoàn thành giáo trình giai đoạn. Nội dung giáo trình được triển khai trong 6 chương:

Chương 1. Lý luận văn hoá và Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quá trình hình thành và phát triển Đường lối văn hoá từ 1930 đến nay

Chương 3. Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Giáo trình có khối lượng nội dung kiến thức, kỹ năng sát với khung chương trình đào tạo, vừa đủ để dạy và học cho sinh viên các ngành Cao đẳng và Trung cấp của nhà trường, đáp ứng đầu ra của người học, đáp ứng mục tiêu đào tạo và nhu cầu xã hội.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà giáo trình đạt được đồng thời khẳng định đề cương giáo trình đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu để biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập môn Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình đào tạo các ngành cao đẳng và trung cấp chính quy của nhà trường hiện nay. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giáo trình là lỗi in ấn, đánh máy. Th.S Phan Thị Tuyết Mai cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để biên soạn giáo trình có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại công trình nghiên cứu khoa học của nhóm tác giả. Kết luận phiên nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công trình và yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề cương giáo trình đạt chất lượng cao hơn xây dựng giáo trình năm tới, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an