Nghiệm thu đề cương giáo trình Trang trí hệ trung cấp Hội hoạ 3 năm

Hội đồng đã nghe Th.S Lê văn Hải, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn. Giáo trình được đăng ký biên soạn trong 3 năm (2021 - 2023). Năm 2021 - hoàn thành đề cương chi tiết; Năm 2022: hoàn thành giáo trình giai đoạn 1; Năm 2022: hoàn thành giáo trình giai đoạn 2.

Nội dung giáo trình dự kiến: 5 chương:

Chương 1. Những vấn đề chung của nghệ thuật trang trí

Chương 2. Trang trí cơ bản 1

Chương 3. Trang trí cơ bản 2

Chương 4. Trang trí ứng dụng

Chương 5. Trang trí tạo hình

Đề cương giáo trình có khối lượng nội dung kiến thức, kỹ năng sát với khung chương trình đào tạo, vừa đủ để dạy và học cho học sinh hệ Trung cấp 3 năm, đáp ứng đầu ra của người học, đáp ứng mục tiêu đào tạo và nhu cầu xã hội.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà đề cương chi tiết đạt được đồng thời khẳng định đề cương đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu để biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập môn Trang trí ngành Hội hoạ hệ trung cấp. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề cương chi tiết như lỗi đánh máy, in ấn...

Th.S Lê Văn Hải cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để biên soạn giáo trình có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại công trình nghiên cứu khoa học của nhóm tác giả. Kết luận phiên nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công trình và yêu cầu các tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề cương giáo trình đạt chất lượng cao hơn và sớm hoàn thiện để nghiệm thu và đưa vào thực hiện viết giáo trình năm tới, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an